Projektazonosító

EUREKA_15_1_2016-0019

E! 9944

Megvalósítási időszak

Kezdődátum: 2016 május 1.

Befejezés dátuma: 2019 április 30.

A szerződött támogatás

Összege: 59.378.000 Ft

Mértéke: 85,13 %

Kedvezményezettek:

SpeechTex Kft.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Résztevő országok:

Szerbia, Horvátország,

Szlovákia, Magyarország

Rövid kivonat

A DANSPLAT projekt célja a korszerű beszédtechnológiák szélesebb körű elterjedésének segítése a Dunamenti régióban. A beszédfelismerési és szövegfelolvasási technikákra fókuszálunk, az alternatív kiegészítő kommunikációs technológiákra támaszkodva. A projekt elsősorban a mobiltelefonos platformra épül, mivel ez a legszélesebb rétegek által elérhető multimodális ember-gép interfész, mely az alkalmazott beszédtechnológiákat kiszolgálni képes.

A projekt résztvevői:


ftn alfanum Budapest University of technology and economics

Slovac academy of sciences speechtex hsminformatika

Kapcsolat:

A DANSPLAT projekt nemzetközi konzorcimának vezetője: Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Serbia. A projekt koordinátor dr Vlado Delić.
A hazai konzorcium vezetője a SpeechTex Kft.